.Giáo dục

< Trở về
  • THÔNG BÁO CHIÊU SINH

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH

    V H L  A r c h i t e c t u r e Thường xuyên khai giảng các lớp Kỹ năng dựng hình và Thể hiện kiến trúc (Với các phần mềm AutoCad, 3Ds max, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Photoshop, Artlantis, After Effec, CorelDraw, IIlustrator, Ecotec, Vasari Project). Dành cho SV chuyên ngành:kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị,họa viên kiến trúc… Các lớp thường xuyên khai giảng trong tháng...xem thêm

  • Quy hoạch kết nối không gian ngầm ở Việt Nam

    Quy hoạch kết nối không gian ngầm ở Việt Nam

    Hiện trạng quy hoạch – kết nối không gian ngầm ở Việt Nam Khai thác không gian ngầm cho phát triển và chỉnh trang đô thị là xu hướng tất yếu của phát triển đô thị hiện đại như một phương cách tận dụng tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững. Sự phát triển vượt bậc của đô thị Việt Nam không thể tách rời việc khai thác không gian ngầm với các lợi ích: tiết kiệm năng lượng; nâng cao hiệu quả sử dụng...xem thêm